Keputusan PT DKI Jakarta

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA MENANGKAN PP AL-IRSYAD PIMPINAN HISYAM THALIB
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.

Di hari Jum’at yang agung kemarin (4 Juni 2004), kita mendapat pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memenangkan gugatan banding Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah terhadap keputusan PN Jakarta Timur.

Berikut isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
JALAN JEND. A. YANI NO. 1
PULO MAS, JAKARTA TIMUR
===================================

RELAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA, NOMOR: 31/PDT/2004/PT. DKI

Pada hari ini, Jum’at, Tanggal 4 Juni 2004, saya INA SUSILAYANTI, SH, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas perintah dan ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan dengan resmi kepada:

HOTMA SITOMPUL, SH Cs selaku kuasa dari PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH, yang beralamat di Jl. Martapura No. 3 – Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI.

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 28 Maret 2004 – No. 31/PDT/2004/PT. DKI Jo. No. 283/PDT.G/2002/PN.JKT.TIM antara pihak:

– PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH, …. PEMBANDING

LAWAN

– Ir. FAROUK ZEIN BAJABIR, Cs sebagai….. TERBANDING

Yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI
———

– MENERIMA permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi

– MEMBATALKAN putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2003 – No. 283/PDT.G/2002/PN.JKT.TIM dengan:

MENGADILI SENDIRI
—————–

DALAM KONPENSI:
—————

DALAM PROVISI: Menolak permohonan provisi Penggugat/Terbanding
DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding
DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI:
—————–

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum

3. Menyatakan menurut hukum bahwa keberadaan Organisasi Pimpinan Pusat AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH berdasarkan MUKTAMAR AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH ke 37 di Bandung Cq. Ir. HISYAM THALIB sebagai Ketua Umum yang merupakan kesinambungan serta kelanjutan MUKTAMAR AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH ke-36 di Pekalongan adalah satu-satunya Pimpinan Pusat AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH yang sah.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Muktamar luar biasa yang diselenggarakan dengan meng-atas namakan Pimpinan Pusat AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH baik di Tawangmangu pada tanggal 16 s/d 17 Oktober 1999 maupun Muktamar luar biasa di Cilacap pada tanggal 22 s/d 23 Maret 2002 adalah cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Pimpinan Pusat AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH dengan ketua umum Ir. FAROUK ZEIN BAJABIR termasuk semua Personalia dan Fungsionaris nya yang diangkat melalui Muktamar luar biasa di Tawangmangu pada tanggal 16 s/d 17 Oktober 1999 maupun Muktamar luar biasa di Cilacap pada tanggal 03 s/d Juli 2002 adalah cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa proses pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Pusat AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH yang sah menurut hukum adalah harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH yaitu diangkat dan dipilih berdasarkan Keputusan Muktamar AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH, merupakan Institusi yang mempunyai Kekuatan tinggi;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa proses pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Pusat AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH selain berdasarkan keputusan Muktamar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik, kantor AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH yang didudukinya dengan segala peralatan inventaris PP AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH yang terletak di Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat dan Asset Perhimpunan AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH lainnya, selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diperlukan dengan bantuan POLRI;

9. Menghukum Tergugat untuk tidak mempergunakan logo, lambang kop surat, dan atribut-atribut Perhimpunan AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH dengan mengatas-namakan Pimpinan Pusat AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH untuk kepentingannya;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi adalah satu-satunya Pimpinan Pusat AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH yang sah dan yang berhak menerima bantuan dari lembaga islam LAJNAH MUSLIM ASIA untuk menyelesaikan pembangunan gedung Islamic Center di Desa Palasari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam akad Perjanjian Kerjasama tanggal 30 Syawwal 1414 H / tanggal 17 Februari 1999;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,0- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Diberitahukan pula kepadanya bahwa ia/mereka apabila tidak puas atas putusan ini dapat mengajukan Haknya untuk Kasasi ke Mahkamah Agung Melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pemberitahuan ini diterima dan ditandatangani.

Pemberitahuan ini saya jalankan di alamat yang bersangkutan, bertemu dengan Bp. Geys Amar, SH, sendiri, yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Geys Amar tanda tangan penerimaan pemberitahuan ini)

JURUSITA PENGGANTI,

tanda tangan

INA SUSILAYATI
————–
NIP. 040049855

Pernyataan PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Tentang Pembantaian Terhadap Syeikh Ahmad Yassin di Gaza

PERNYATAAN PP AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TENTANG PEMBANTAIAN TERHADAP SYEIKH AHMAD YASSIN DI GAZA
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah mengutuk keras aksi pembantaian yang dilakukan oleh pemerintah zionis Israel terhadap pemimpin Islam dan tokoh perjuangan kemerdekaan Palestina Syeikh Ahmed Yassin di Gaza, Senin Subuh 22 Maret 2003.

Dengan membantai seorang tokoh sipil, seorang imam, dan pemimpin politik sebuah gerakan Islam di bumi Palestina Terjajah (Occupied Territories), Israel telah semakin membuktikan dirinya sebagai sebuah Negara Teroris paling bengis di dunia ini.

Kebengisan Negara Teroris Israel, yang didukung penuh oleh Amerika Serikat, dan didiamkan oleh PBB dan negara-negara Barat, semakin hari semakin menjadi-jadi. Terhitung sejak meletusnya perlawanan rakyat sipil Palestina pada September 2000, yang lebih dikenal dengan Intifada II, sudah ribuan warga Palestina syahid dibantai pasukan zionis. Jumlah ini akan berlipat bila ditambah dengan korban ethnic cleansing yang dilakukan Israel sejak 1947 sampai 2004 ini.

Namun Insya Allah, pembantaian demi pembantaian yang dilancarkan para teroris dan penjajah Yahudi itu tidak akan mampu memadamkan perlawanan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan. Kematian Syeikh Ahmad Yassin –justeru akan makin mengobarkan semangat perjuangan bangsa Palestina untuk mengusur penjajah Yahudi Zionis dari bumi mereka.

Kepada umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia, mari kita panjatkan doa agar Allah SWT memberi tempat terhormat bagi almarhum di surga-Nya. Dan mari kita semua merapatkan barisan, bersatu-padu untuk menghadapi aksi-aksi yang dilancarkan dan disponsori oleh Negara Teroris Israel. Hari ini Syeikh Yassin menjadi sasaran, tapi bukan tidak mungkin, esok hari kita yang akan menjadi sasaran aksi terorisme kaum zionis berikutnya.

Ya Allah, berilah pertolongan pada para mujahidin di tanah Palestina. Ya Allah, berilah pertolongan pada mujahidin di Kashmir, di Irak, di Filipina Selatan, di Afghanistan, di Kosovo dan Serbia, di Chechnya, di Myanmar, dan di tempat-tempat lain.

Nasrun minallahu wa fathun goriib… Pertolongan dari Allah dan kemenangan sudahlah dekat..

Jakarta, 22 Maret 2004

Pimpinan Pusat
Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Ir. H. Hisyam Thalib
(Ketua Umum)

Tiada kemuliaan Tanpa Islam

Umar bin Khaththab semoga Allah meridloinya mengatakan: “Kita adalah umat yang telah Allah Subhaanahu Wa Ta’alaa berikan kemuliaan dengan Islam, maka bagaimanapun cara kita mencari kemuliaan tanpa Islam maka Allah akan tetap menjadikannya sebagai kehinaan.”Kapan Umar mengatakan ungkapan ini? Kapan Umar menyusun perkataan ini?

Umar mengatakan ini pada moment yang agung dan pada satu periode yang mulia dalam Islam. Beliau mengatakan ini ketika beliau berangkat untuk membuka Baitul Maqdis, untuk mengambil kunci-kunci Baitul maqdis yang telah kita abaikan karena kita mengabaikan Islam.Umar berangkat ke sana untuk mengambil kunci-kunci Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang Nashara mendengar kedatangan Umar yang namanya telah menguncang dunia, yang jika nama Umar disebut di majlis Kisra dan Kaisar, maka kedua raja ini hampir pingsan mendengarnya, karena takut.

Umar yang tidur di pelepah kurma, tetapi hati para taghut yang berada di atas singgasana ketakutan.

Umar yang hanya makan gandum, tetapi para bangsawan yang memiliki emas dan perak gemetar jika melihatnya.

Umar yang jika berjalan di suatu jalan, maka syetan akan memilih jalan lain.

Umar yang sudah dikenal dikalangan muslimin Melayu, India, Iraq, Sudan, Andalus, dan akan dikenal dunia.

Ketika orang-orang Nashara mendengar Umar akan datang untuk mengambil kunci-kunci Baitul Maqdis, mereka keluar dengan jumlah yang sangat besar. Para wanita keluar di atap-atap rumah, anak-anak keluar di berbagai jalan dan gang.

Sedangkan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh tiga panglima, mereka kaluar dalam konvoi pasukan yang belum pernah didengar dunia.

Bagaimana pengawal yang mengiringi Umar yang akan mengambil kunci-kunci Baitul Maqdis?

Tidak ada iring-iringan yang mengawal! Orang-orang mengira beliau akan datang dengan para pembesar shahabat, para pembesar Anshar dan Muhajirin dari para ulama dan orang-orang shalehnya, tetapi beliau datang hanya dengan mengendarai satu unta dan ditemani seorang pembantunya. Kadang Umar yang menuntun unta dan pembantunya naik dan kadang Umar yang naik unta dan pembantunya yang menuntun!

Ketika mendekati Baitul Maqdis, para pejabat muslimin bertanya-tanya: “Siapa itu? Mungkin salah saeorang tentara yang memberi tahu kedatangan Amirul Mukminin.

Ketika pasukan itu mendekat, ternyata orang tersebut adalah Umar bin Khaththab! Ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, tiba giliran beliau menuntun unta dan pembantunya yang berada di atas unta.

Amr bin Ash mengatakan: “Wahai Amirul Mukminin, orang-orang mennati kehadiran anda, penghuni dunia keluar untuk menyambut kehadiran anda dan orang-orang mendengar tentang anda tetapi anda datang dengan penampilan seperti ini?”

Kemudian Umar mengatakan perkataannya yang sangat terkenal, yang tetap diingat sepanjang masa: “Kita adalah umat yang telah Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa berikan kemuliaan dengan Islam, maka bagaimanapun juga jika kita mencari kejayaan dengan yang lain, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kita.”

Kita membangun peradaban kita dari nol dengan satu modal; Laa ilaaha illallaah.

Pasukan Umar bin Khaththab keluar dengan 30.000 orang yang bertauhid. Setiap orang yang bertauhid sama dengan 3 juta tentara dunia sekarang. Mereka keluar untuk berperang melawan Persia, berperang untuk melawan Kisra yang kafir dan sesat. Ketika mereka tiba di Qadisiyah, Kisra ingin melakukan perundingan dengan Umar karena takut mati. Maka ia mengutus Hurmuzan -salah seorang mentrinya- untuk mendatangi Madinah Nabawiyah kota Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam untuk duduk bersama Umar Al Faruq di meja perundingan.

Utusan tersebut keluar dengan rombongan yang besar untuk menemui Umar, dengan hati yang hampir robek karena takut… Mengapa? Karena dia ragu-ragu. Bagaimana ia akan bicara dengan Umar bin Khaththab? Apakah ia akan berbicara secara langsung atau melalui perantara? Apakah ia akan duduk bersama di atas tanah? Apakah ia dapat melihat Umar secara langsung tanpa alat dan pengeras suara?

Maka ia memakai perhiasan, sutra, emas dan perak. Ia menembus jalan dari Iraq menuju Madinah.

Ketika ia masuk Madinah, ia bertanya: “Dimana istana Khalifah Umar?”

Para shahabat mengatakan: “Umar tidak punya istana.”

Ia bertanya: “Bagaimana ia memimpin kalian?”

Mereka berkata: “Beliau memimpin kami di atas tanah.”

Ia bertanya: “Di mana rumahnya? Apakah rumahnya memiliki keistimewaan?” Mereka menjawab: “Rumahnya seperti rumah kita.”

Ia berkata: “Tolong tunjukkan pada saya rumahnya.”

Mereka berangkat dan berjalan di gang-gang kota Madinah yang sempit, sampai mereka sampai di sebuah rumah yang kecil miskin yang hanya dibangun dari tanah biasa.

Ia bertanya: “Apakah ini rumahnya?”

Mereka mengatakan: “Ya”

Ia bertambah takut dan gemetar, ia bertanya: “Apakah ini rumahnya?” Mereka mengatakan: “Kita akan tanya keluarganya.”

Kemudian mereka mengetuk pintu rumah. Putranya keluar, mereka bertanya: “Apakah Amirul Mukminin ada di rumah?” Beliau menjawab: “Beliau sedang tidak di rumah, silahkan anda cari di masjid.”

Kantor, istana dan tempat duduknya di masjid.

Utusan ini segera berangkat ke masjid. Anak-anak berjalan dibelakang utusan Beberapa wanita melihat dari atap rumah dan dari balik pintu, untuk melihat orang yang datang dengan sutra dan emas yang bersinar karena pantulan sinar matahari.

Utusan tersebut mencari Umar. Mereka pergi dan memasuki masjid, mengamati orang-orang yang tidur -karena beliau tidur di masjid- maka mereka tidak menemukan. Mereka mengatakan: “Kita cari di tempat lain!” Maka mereka mencari lagi.

Mereka mendatangi sebuah pohon di luar kota Madinah, ternyata beliau berada di situ. Beliau tertidur di di bawah pohon.

Utusan Persia ini tercengang dan semakin takut. Mereka membangunkan Umar. Ketika beliau bangun, beliau bertanya: “Siapa ini?” Mereka mengatakan: “Ini adalah Hurmuzan dan rombongannya, datang untuk berunding dengan anda, wahai Amirul Mukminin.”

Orang Persia tersebut berkata: “Anda telah berhukum dengan adil sehingga anda merasa aman dan bisa tidur.”

Jadi kita adalah umat yang telah Allah berikan kejayaan dengan Islam, maka jika kita mencari kejayaan dengan selain Islam, Allah akan memberikan kehinaan kepada kita.

Pada saat kita mencari kejayaan dengan pakaian dan penampilan, bukan dengan agama, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kita.

Pada saat kita merasa bangga dengan rumah dan istana, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kita.

Pada saat kita merasa bangga dengan berbagai kendaraan, kakayaan dam makanan dan merasa bangga dengan Islam maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kita. Karena kita adalah umat yang telah Allah berikan kejayaan dengan Islam, maka kalau kita mencari kemuliaan dengan selain Islam Allah akan memberikan kehinaan kepada kita.

Mengapa kita tidak merasa bangga, wahai para pemuda dan orang tua, mengapa kita tidak merasa bangga dengan Islam?

Ya… ada ditengah-tengah kita, orang yang tidak ingin masuk lebih dalam pada agama. Dia ingin Islam yang biasa-biasa saja, shalat dan puasa saja.

Sedankan dakwah dan istiqamah adalah sesuatu yang dia tidak inginkan. Mengapa?

Karena zionisme internasional telah menamakan para da’i dengan istilah fundamentalis dan berbagai istilah menakutkan lainnya… maka orang-orang yang kurang wawasan, sedikit pengetahuan dan lemah mental (imannya) merasa berat jika dikatakan seperti itu.

Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa membagi manusia menjadi dua bagian, Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa berfirman, yang artinya:

“Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)? Mengapa kamu (berbuat demikian) bagaimanakah kamu mengambil keputusan.” (QS Al Qalam: 35-36)

Pilihannya hanya satu dari dua, muslim atau mujrim (orang yang berbuat dosa)… orang yang baik atau jelek… sesat atau dapat petunjuk… shaleh atau merusak… taat atau ma’siyat. Tidak ada pilihan ketiga.

“Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertaqwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?” (QS Shaad ayat 28)

Saran kita bagi setiap orang biasa yang ingin hidup biasa dalam Islam agar bergabung dengan para wali Allah, orang-orang pilihan, orang-orang yang istiqamah, karena agamawan dalam Islam tidak sama dengan agamawan dalam Nashrani.. tidak..pilihan kita hanya satu, menjadi orang yang istiqamah sukses bahagian atau sesat bodoh dan gagal dalam hidup.

Dalam agama kita hanya ada satu pilihan, menjadi orang yang baik , bertaqwa, wara’ dan menghadapkan diri kepada Allah atau menjadi orang yang celaka, lalai, sesat yang akan dikembalikan ke neraka yang menyala-nyala.

Allah Subhaanahu Wa Ta’aalaa berfirman:

“Demikianlah Kami (Allah) jadikan kalian umat wasath (pertengahan). Betapa indah ungkapan wasath (pertengahan). Apa yang dimaksud dengan wasath? Banyak dari para ahli tafsir yang mengatakan bahwa maksudnya adalah umat pilihan. Sebagian yang lain mengatakan maksudnya: pertengahan dalam segala sesuatu.” (QS Al Baqarah 143)

Kedua makna ini benar. Alhamdulillah kita ini umat Islam memiliki aqidah pertengahan. Kita tidak hidup tanpa aqidah seperti orang-orang yang tidak punya pegangan. Kita tidak hidup dengan hati kosong, jiwa kosong, tetapi kita punya aqidah. Namun kita juga bukan yang berlebihan dalam beribadah sampai-sampai menyembah segala sesuatu, menyembah batu, pohon, bintang, bulan, sapi, harta, pakaian… tidak! Tetapi kita beribadah kepada Dzat yang memang berhak dijadikan tujuan ibadah.

“Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.” (QS Muhammad 19)

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

Seruan Muharram PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1425 H, Pimpinan Pusat (PP) Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah mengucapkan Selamat Tahun baru Islam 1 Muharram 1425 H. Semoga di awal bulan Hijrah ini, kita bersama bisa menguatkan diri untuk hijrah total dari masyarakat yang tenggelam di lumpur kemaksiatan menuju masyarakat yang bersih, jujur, dan gemar membela si lemah.

PP Al-Irsyad menghimbau seluruh warga Al-Irsyad, umat Islam, dan segenap komponen bangsa Indonesia untuk makin keras meningkatkan upaya pemberantasan praktek-praktek kolusi dan korupsi, yang semakin hari semakin dahsyat melanda bangsa dan negeri tercinta ini.

Perhimpunan Al-Irsyad juga meminta warganya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang, dengan tidak memilih Politisi Busuk.

Melalui Seruan Muharram ini, Perhimpunan Al-Irsyad juga menyatakan mengutuk keras terus berlanjutnya pendudukan (penjajahan) Amerika Serikat di Irak, dan meminta pasukan AS segera keluar dari bumi Irak.

* KORUPSI DAN KOLUSI:

Meski sudah hampir 5 (lima) tahun rezim Orde Baru (Orba) tumbang, ternyata negeri ini tetap saja bersimbah dengan kemungkaran, terutama korupsi dan kolusi. Praktek yang sangat dilaknat oleh Allah SWT ini justeru menunjukkan grafik meningkat, baik secara kualitas dan kuantitasnya. Sementara lembaga peradilan, yang semestinya menjadi penjaga bangsa dan negara menghadapi praktek mungkar itu, justeru ikut terjerembab dalam kubangan lumpur KKN.

Para koruptor terus melenggang tenang di Republik ini, menari diatas kepala rakyat yang makin kepayahan diterpa kesulitan hidup. Mereka sepertinya kebal hukum, paling tidak itu terlihat dari putusan lembaga peradilan yang memberi kebebasan pada mereka. Dan putusan demi putusan yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat itu, tidak mustahil bakal menjadi lampu hijau bagi mereka itu untuk mengkorup uang rakyat lebih banyak lagi.

Selama tahun 1424 H yang baru kita lewati, rasa keadilan masyarakat juga dicederai amat berat dengan dibebaskannya begitu saja para penjahat ekonomi, yang telah merontokkan sendi-sendi ekonomi negara hingga menyebabkan krisis ekonomi bertahun-tahun. Para konglomerat hitam itu, yang sebetulnya sangat tepat disebut sebagai “teroris ekonomi” dibebaskan dari semua dosa besar dengan hanya mengembalikan sekian persen saja dari utang dan uang rakyat yang telah dirampoknya untuk membiayai bisnis-bisnis mark up mereka. Bahkan mereka juga diberi pinjaman baru oleh bank milik pemerintah!

Sungguh berbeda perlakuan para pejabat korup kita dengan yang dilakukan pemerintah Korea Selatan misalnya, yang mengkerangkeng para “teroris ekonomi” di negerinya sampai mereka membayar lunas seluruh utangnya. Tapi di negeri yang berdasar Pancasila ini, para “teroris” itu justeru mendapat “hadiah besar” pembebasan dan bahkan pinjaman baru! Sulit bagi para pejabat yang telah bermurah hati terhadap para “teroris” itu untuk menghindar dari tudingan korupsi dan kolusi. Nampaknya model perselingkuhan Ali-Baba tetap menjadi model favorit di negara ini.

Kalau Ketua PP Muhammadiyah Bp. Ahmad Syafi’i Ma’arif mengatakan, “Kerusakan bangsa ini sudah hampir sempurna”, kami justeru memandang: “KERUSAKAN BANGSA INI SUDAH SEMPURNA!” Minimal kalau kita lihat dari tingkah laku para penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, beserta segala perselingkuhan mereka dengan para “teroris” ekonomi.

Kapal Republik ini nampaknya kian tenggelam menuju titik terdalam di samudera kebejatan moral. Bila situasi ini tetap berlanjut, bukan tidak mungkin azab Allah yang paling berat bakal menghukum kita semua. Dan bila azab itu tiba, tidak hanya akan mengenai para pelaku koruptor dan kolusi itu, tapi juga akan menghantan seluruh bangsa, yang tidak berusaha mencegahnya dan mengatasinya.

Untuk itu, memasuki Tahun 1425 H, PP Al-Irsyad menyerukan kepada segenap warganya dan seluruh elemen bangsa ini untuk tidak hanya berdiam diri menghadapi segala kerusakan itu. Berbuatlah untuk mencegah kapal Republik ini semakin karam, dan kandas di dasar lautan kerusakan moral. Bertindaklah sesuai dengan perintah dan aturan agama, agar kita semua selamat dari azab Allah di dunia dan apalagi di akherat kelak. Gunakanlah seluruh saluran yang ada, dengan tetap berada dalam koridor hukum, untuk bersama-sama memberantas praktek-praktek kolusi dan korupsi.